Länstrafiken satsar på elbussar

Just nu går det rätt trögt med de globala miljömålen. För att förbättra det måste vi ta tag i transporterna eftersom de står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, vägtrafiken står för 90% av de utsläppen.

I Örebro län finns över tiotusentals privatfordon i trafiken och 2018 registrerades ca 65 000 nya bilar i landet. Majoriteten av alla åker också själva i sina fordon. Genom att begränsa antalet fordon på vägarna kommer utsläppen av växthusgaser minska. Länstrafiken satsar för att få allt fler bilister att åka kollektivt. Samtidigt ska länstrafiken ställa om till fossilfritt.

Svealandstrafiken har fått i uppdrag att ingå ett avtal med företaget Ebusco för att få 23 nya elbussar till oss år 2025. Elbussarna kommer gradvis att börja användas som regionbussar i länet. 

Elbussarna kommer till en början laddas nattetid på Svealandstrafikens depå i Örebro. I framtiden är planen att laddning av bussarna ska kunna ske på Svealandstrafikens övriga depåer i länet.

Men för att Västtrafiks vision ska hålla måste kollektivtrafiksresandet öka mer. För att de ska ske behövs större satsningar inom cykelinfrastrukturen, bostadsbyggande nära kollektivtrafiknät och utökade busskörfält. Allt för att minska beroendet av bilen.