Vandalisering i Sandvads sportstuga

Okända personer har under den gångna helgen tagit sig in olovligen i Sandvads sportstuga och ställt till med oreda.

Sönderslagen inredning och kvarlämnad spritflaska tyder på att någon har haft fest i lokalen.

Sportstugeföreningen överväger nu att se över tillgängligheten till omklädningsrummen.