Turbåt på Hjälmaren till salu

SVT i Örebro berättar i sina nätnyheter och TV-sändningar om svårigheterna för trafiken på Hjälmaren i sjöstaden Örebro – och om beslutet att sälja M/F Liden.

Vattendjupet – eller bristen på djup – är bara ett av problem för sjöfarten på Hjälmaren. Ett annat problem är möjligheterna för båtar att i framtiden passera under Skebäcksbron vissa tider, vilket begränsar turerna mellan Örebro och Hjälmaren.

Hans-Ove Norén, ägare till M/F Liden ser för sin del svårigheter med att fortsätta bedriva turtrafiken till Ässundet och Sjökrogen om han inte kan passera Skebäcksbron vissa tider på dygnet.

Ullis Sandberg (S), ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad, menar att Skebäcksbron är en såpass viktig trafikled att det i framtiden kan vara svårt att öppna bron under rusningstrafik.

Hans-Ove Norén å sin sida tycker att det inte borde vara några problem att stänga bron i fem minuter då och då som man kunnat göra tidigare, när det går att stänga den helt i ett halvår för ombyggnad.

När det gäller vattendjupet som det pratats om i många år, så pågår det nu ett arbete för att så fort som möjligt kunna muddra i sjön. Enligt Ullis Sandberg jobbas det med att ta fram underlag och tillståndsansökan.

Svårigheten är att hantera muddermassorna på ett miljövänligt sätt. I slutänden är det inte Örebro kommun som fattar beslutet, tidigare har Länsstyrelsen i Örebro haft synpunkter på transporten av just muddermassorna.