Flistransporter på färjan nästa vecka

På grund av flistransporter kan det förekomma extra mycket lastbilar på Vinöfärjan fram till och med nästa vecka.

Enligt uppgift kan det röra sig om 10-15 transporter totalt från ön, fördelat på den gångna och den kommande veckan.