Socialdemokraternas områdestidning fick fel namn

Östernärkebladet är en religiöst och politiskt obunden tidning även i fortsättning och så skall det förbi.

Genom ett misstag har senaste utgåvan av Socialdemokraternas lokala områdestidning i Östernärke fått fel namn, vilket är olyckligt.

Allt är dock som vanligt och Socialdemokraternas tidning heter fortfarande Östernärkekuriren även om det kan se ut som att ett namnbyte har skett.

Frederick Axewill, ordförande i Stora Mellösa socialdemokratiska förening, tycker misstaget är olyckligt eftersom det redan finns en skrift med det felaktiga namnet och han har nu gått ut i olika kanaler på Facebook för att informera om misstaget.