Småprojektet Förnya Odensbacken kan följas av större projekt

Odensbackens Vägförening har redovisat sitt småprojekt Förnya Odensbacken till LEADER Mellansjölandet.

Utfallet av projektet blev så bra att arbetet med en ny och större projektansökan har lämnats in till LEADER-kansliet i Fjugesta. Målet är nu att skapa ett treårigt projekt som steg för steg ska Förnya Odensbacken.

Intresset och engagemanget har varit stort och på ett möte som invånarna bjöds in till kom 45 personer. Sammanlagt har drygt 150 synpunkter på förbättringar inkommit och dessa har sedan sorterats och sammanställts.

Ett antal platser har gett upphov till ett större antal synpunkter och dessa sticker därmed ut lite extra. Många synpunkter är återkommande och sammantaget finns en ganska klar bild av var man ska jobba vidare med olika förbättringar.

Det tänkta treårsprojekt ska bland annat gå till så att man delar upp Odensbacken i ett antal zoner och sedan arrangerar trivselvandringar med tillhörande gatufester och arbetsdagar i vart och ett av dessa. Detta för att tillsammans med de boende på plats identifiera och fastställa behoven av åtgärder samt om möjligt även åtgärda dessa.

Steg för steg ska man sedan jobba sig runt hela Odensbacken och efter tre år har man förhoppningsvis åstadkommit en hel del förbättringar och på så sätt Förnyat Odensbacken.

Landsbygdsnämnden i Örebro ställer sig positiva till projektet och har skrivit en avsiktsförklaring om att under tre år bidra med 100.000 kronor årligen i offentlig medfinansiering, under förutsättning att projektet godkänns och genomförs.