Pengar till förstudie om kaj i Hampetorp

Samverkarna har beviljats pengar som sökts för att genomföra en förstudie om möjligheterna att bygga en kaj i Hampetorp.

Det finns önskemål och behov av en helt ny kaj i Hampetorp för att sjöräddningen ska kunna lägga till med patienter. Vidare saknas en kaj för att angöra med turbåtar, likaså saknas en plats för pendlade Vinöbor. Samverkarna har därför ansökt hos Örebro kommuns Landsbygdsnämnd för att undersöka om detta är möjligt att åstadkomma.

Mer om denna förstudie kommer vi skriva mer om i kommande nummer av Östernärkebladet.