Örebro kommun har tagit över campingen

Enligt uppgifter till Östernärkebladet.se har Hampetorps Restaurang & Camping övertagits av Örebro kommun.

Hampetorps Restaurang & Camping försattes i konkurs den 31 oktober förra året och sedan dessa har konkursförvaltare jobbat med att hitta nya ägare.

Anbudstiden gick ut den 5 december 2018 och därefter har arbetet fortsatt med att hitta någon som kan ta över verksamheten i Hampetorp. Bland annat har konkursförvaltaren annonserat på ett flertal webplatser.

Enligt uppgift ska det nu vara klart att Örebro kommun gått in som ägare av anläggningen och därmed är verksamhetens fortlevnad tryggad för framtiden.

Hampetorps camping är viktig för besöksnäringen i Östernärke men har också betydelse för besöksnäringen i Örebro i allmänhet. Många har undrat vad ska hända när campingen gått i konkurs, men nu är det alltså klart med en lösning.

För kommunens del finns det också en strategiskt orsak eftersom en stor del av omgivande områden är kommunägda och på så sätt uppnås ett samlat markinnehav vilket har ett stort värde.

Kommunen har ingått avtal med en hyresgäst som tillträdde i måndags, denne skall utveckla och driva verksamheten vidare. Det är dock i nuläget inte känt vem arrendatorn är.

Hampetorps Camping är till viss del bebodd även på vintern. Foto: Bengt Bronner