Om Östernärke

Östernärke är en del av Örebro kommun, beläget i Örebro Län och gränsande till Södermanlands län och Vingåkers kommun i öster och med Sköllersta i Hallsbergs kommun i väster.

Östernärke förbinds åt nordväst med staden Örebro av Länsväg 207 som löper genom Östernärke genom bl a Stora Mellösa och Odensbacken. I Odensbacken knyts länsvägen ihop med Riksväg 52 som går genom Östernärke som en pulsåder i västlig-östlig riktning. Ca 2 mil bort ligger Vingåker och fortsätter man på Rv 52 kommer man till Katrineholm och så småningom till Nyköping. Till Kumla är det ca 3 mil i motsatt riktning från Odensbacken.

Med omkring fem mil Hjälmarstrand är Östernärke i högsta grad en sjönära del av Örebro kommun med egen skärgård och en ö med namnet Vinön som utgör en av flera pärlor. Till ytan är Östernärke 580 kvadratkilometer stort och har närmare 6.300 invånare fördelat på ca 2.900 hushåll. Lite förenklat kan man säga att Östernärke utgör ca 40 % av Örebro kommuns yta och ca 5 % av befolkningen.

Förutom skog- och jordbruk finns ett stort antal småföretag verksamma inom industri, handel och hantverk. Sammanlagt verkar ca 800 företag i bygden, jordbruken inräknade. Hälften av Östernärkes innevånare bor i ”tätorterna” Odensbacken och Stora Mellösa . I Asker bor ca 330 personer, i Brevens Bruk ca 190, i Kilsmo ca 365, i Hampetorp 422, på Vinön ca 116, i Odensbacken ca 1.520 samt i Stora Mellösa ca 890 personer.

Odensbacken som är Östernärkes största samhälle, tillika centralort, ligger 26 km i sydostlig riktning från Örebro, har mycket goda bussförbindelser. Till närliggande samhällen; Asker, Lännäs, Hampetorp och Stora Mellösa är det 2–7 km. Till Kilsmo är det ca 12 km och till Brevens Bruk i söder, är det ca 19 km.

Kartlänk till Google Maps som visar var centralorten Odensbacken är belägen i landet. https://www.google.com/maps/@59.1094699,15.5924914,9z

Textkällor: Samverkarna samt Örebro Kommuns websida. Befolkningssiffrorna härrör från Mars 2006 och kommer uppdateras under 2019.