Nr 1 ute den 8 februari

Införsäljningen av annonser till nr 1, 2017 pågår för fullt.

På måndag den 30 januari påbörjas produktionsarbetet med årets första nummer av Östernärkebladet. Än finns det tid kvar att skicka in tips på arrangemang till “På Gång i Östernärke”, se mer information under rubriken Kalendernotiser.