Mystiskt slukhål på Kanalpromenaden

Ett hål i marken har uppstått i kanalbanken utmed promenadslingan i Odensbacken, mellan avloppsverket och Köpbergabron.

Intill detta relativt färska hål ser marken ut att ha rasat in vid ett tidigare tillfälle. Det är oklart hur hålen uppstått, men en teori är att det kan vara en bäverhydda där taket har rasat in.

I området har det under lång tid funnits tecken på närvaro av bäver, bland annat syns åverkan på träd utmed kanalen, dock inte i direkt anslutning till platsen där hålet uppstått nyligen.