Motionslopp i Stora Mellösa

Den 18 maj äger Dömmesta-loppet rum i Stora Mellösa.

Deltagare är välkomna att gå, springa eller krypa rundan som är cirka sex kilometer lång.

Gemensam start sker klockan 14.00 utanför ICA-butiken i samhället. Uppvärmning sker 15 minuter innan start.

Deltagaravgiften går oavkortat till baptistkyrkans barn- och ungdomsverksamhet.