Medborgardialog i Hampetorp

Hampetorps skola

Örebro kommuns Landsbygdsnämnd bjuder in till medborgardialog i Hampetorp den 22 augusti klockan 18.00 i skolans matsal.

Under åren som landsbygdsnämnden existerat har man återkommande bjudit in till medborgardisloger runt om på landsbygden i kommunen och nu är det Hampetorps tur.

På medborgardialogen får de boende information om kommunens landsbygdsarbete och planer för Hampetorp i framtiden.

Bland andra medverkar David Kennberg som är strateg på markenheten, Örebro kommun, och berättar om kommunens markinköp i Hampetorpsområdet, samt om översiktlig planering.

Även Samverkarna i Östernärke medverkar för att lite kort berätta om visionen kring en kaj i Hampetorp.

Samtidigt ges de boende möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter till nämndens politiker och tjänstemän.