Landsbygdsnämnden höll sammanträde och medborgardialog i Kilsmo

Under torsdagen besökte Örebro kommuns Landsbygdsnämnd Kilsmo för att hålla ett ordinarie sammanträde i Missionshuset följt av en medborgardialog i Kilsmo skola.

Charlotta Ericsson enhetschef för Östernärke hemvård informerade nämnden om hemvårdens arbete på landsbygden.

Under sammanträdet fick Missionskyrkan och Idrottsklubben i Kilsmo tillfälle att informera Landsbygdsnämnden om sina respektive verksamheter.

Nämnden fattade under sammanträdet flera beslut om bidrag till föreningar på landsbygden i Örebro.

Odensbackens vägförening beviljades medfinansiering av projektet Förnya Odensbacken, med en totalsumma på maximalt 300.000 kronor fördelat på tre år.

Vinöns kultur- och hembygdsförening beviljades 15.000 kronor till utbildning för att själva kunna göra teknisk service på Vinöns hemsida.

Vintrosa IS beviljades 7.000 kronor i evenemangsbidrag till Vintrosaloppet den 30 maj.

Tysslinge företagare beviljades 40.000 för att genomföra utställningsdagen Tysslingedagen år 2019.

Bocksboda byalag beviljades 10.300 kronor i en kompletterande ansökan för anläggande av en badplats med flytbrygga vid Bocksbodasjön.

Efter en kortare paus och framplockning av stolar inleddes medborgardialogen med de invånare som letat sig till den lilla skolan i Kilsmo.

Ett 30-tal besökare fick efter kaffet bland annat höra Bo Fransson på Örebrokompaniet berätta om naturturism och vad Örebrokompaniet kommer jobba med framöver i Östernärke. Mycket fokus kommer ligga på Hjälmaren och målet är att öka samarbetet mellan både kommuner och länsstyrelser runt sjön.

Efter sammanträder hölls medborgardialog med boende och verksamma i Östernärke. Inledningsvis serverades kaffe, kakor och smörgåsar.

Mot slutet av medborgardialigen delades deltagarna upp i mindre grupper för att diskutera olika frågor. En av grupperna fokuserade på bredband som anses vara en av de viktigaste landsbygdsfrågorna. Det visade sig också vara en av de mer komplexa frågorna tillsammans med önskemålen om bättre kollektivtrafik.

Som sista punkt på kvällens möte fick de närvarande svara på ett antal frågor genom att trycka på knappar på varsin fjärrkontroll som först delades ut.

Flera ämnen hängde fortfarande i luften när mötet avslutades och det är tydligt att landsbygdsnämnden har många frågor att arbeta med framöver, där kollektivtrafiken och bredbandsfrågorna kändes som de mest framträdande frågorna.