Örebro kommuns landsbygdsnämnd beviljar pengar för att förnya Odensbacken

Odensbackens Vägförening arbetar med en stor ansökan om pengar från LEADER Mellansjölandet och nu har Örebro kommuns Landsbygdsnämnd fattat beslut om så kallad offentlig medfinansiering om projektet blir beviljat.

Förarbetet till projektet är ett mindre projekt som tidigare genomförts för att undersöka intresse och behov av åtgärder i Odensbacken.

Bland annat har de boende i Odensbacken fått komma till tals och lämnat synpunkter och förslag på förbättringar, ca 150 synpunkter har kunnat sammanställas.

Om allt går som tänkt kommer projektet pågå i tre år och under den tiden skall en del av de önskade åtgärderna och förbättringarna kunna genomföras med stöd av EU-pengar, ideellt arbete, privat medfinansiering samt offentlig medfinansiering.

Slutgiltigt beslut om LEADER-projektet beviljas pengar väntas senare under våren.