Kupolformade växthus för tropisk odling kan bli verklighet i Odensbacken

Ett projekt som det har jobbats med i Odensbacken under en tid hoppas man ska möjliggöra att bygga en sorts kupolformade växthus vid Industrivägen i Odensbacken.

Östernärkebladet har tidigare kunnat berätta om projektet i ett nummer av annonstidningen som gavs ut den 29 augusti 2018. (Se nummer 6 – 2018, sidan 8)

Visionen går i korthet ut på att skapa ett odlingsprojekt som samtidigt också ska kunna fungera som ett besöksmål och locka till sig gäster från hela landet. Med ett par stora doomer – kupoler – vill man bland annat skapa olika biotoper för att kunna odla frukt och grönsaker året runt.

Föreningen Omställning Östernärke står bakom visionerna och förebilden är en anläggning i Cornwall i England med namnet Eden som man gjort ett studiebesök hos inom ramen för ett förstudieprojekt.

LEADER Mellansjölandet har tidigare beviljat ett bidrag för att föreningen ska kunna göra en förstudie, denna förstudie blev klar i höstas och man jobbar nu vidare med målet att kunna fortsätta med ett större projekt.

Bland annat har projektgruppen fört en dialog med Örebro kommuns mark- och exploateringsavdelning och inom kort  hoppas man kunna få ett förslag till arrendeavtal gällande marken som är belägen mellan återvinningscentralen och avloppsverket intill Industrivägen i Odensbacken.

Parallellt med ett arrendeavtal håller man också på att jobba med frågor kring bygglov och finansiering, bland annat ligger fokus på att stämma av vilka aktörer som kan vara med och driva projektet från start, berättar Ellen Glasell, som tagit över efter tidigare ordföranden Cecilia Mörner.

I slutet av februari planerar föreningen ta nästa steg i utvecklingen av projektet och under mars väntas ytterligare pusselbitar kunna falla på plats.