Kommunledningen sammanträdde i Östernärke

Kommunalråd och politiska sekretare från de styrande partierna samt kommundirektör och ansvariga tjänstepersoner på de centrala områdena gästade Odenskolan under måndagen. 

Dagens möte var ett av de ordinarie rådsberedningar som nu flyttas ut i kommunen minst en gång i månaden. Totalt var det cirka 20 personer som idag samlades i Odensbacken.

Östernärkebladet.se fick tag på kommunalrådet tillika landsbygdsnämndens ordförande för att få veta mer om mötet. -Vi kommer röra oss runt i hela vår kommun under denna mandatperiod och nu var det Odensbackens tur. Vi var i Odenskolan idag och lyssnade på rektorn och chefen för fritidsgården, bland annat, berättar Per-Åke Sörman (C) och fortsätter.

-Vi går igenom området utifrån landsbygdsutveckling, näringsliv, skola och social välfärd. Nuläge och möjligheter med fakta bakom hur strukturen är uppbyggt i varje område med föreningsliv, demokrati och folkhälsotal med mera.

Fördelen med dessa externa sammanträden är att de medverkande får input med sig på vägen. Uppdrag kan sedan ges sedan till kommundirektör eller olika förvaltningar som får ta frågan vidare för att det sedan ska kunna leda till framtida beslut.