Kalendernotiser

I varje nummer av Östernärkebladet publiceras kostnadsfritt notiser om kommande arrangemang under rubriken “På Gång i Östernärke” i en spalt på sidan 2.

Notiser införes kostnadsfritt i mån av plats, vid brist på plats förbehåller vi oss rätten att stryka i manus eller helt utelämna aktuell notis, vi kan alltså inte garantera att insända bidrag publiceras.

Tänk på att skriva kortfattat, börja med datum och klockslag i rubriken. Ju fler som kan tänkas vara intresserade av arrangemanget desto högre prioriteras det eftersom det då också är bra för bygden.

Exempel:

14 december kl 14.00-20.00
Tegelhuset har julavslutning och
öppet hus. Samverkarna bjuder
samtidigt in sina medlemmar.

 

Sänd in manus till kalender@osternarkebladet.se senast 12 dagar före utgivningsdag, ange önskad utgåva i ämnesrubriken tillsammans med namn på arrangören eller aktiviteten.

Exempel:

Tegelhuset nr 10 2016