Johan Bollman gäst på nästa företagarträff

Den 9 maj anordnar Samverkarna ännu en företagarträff i Tegelhuset i Odensbacken. Alla medlemmar är välkomna att delta utan kostnad, de som vill kan ta med en gäst som inte är medlem.

Kvällens gäst är Johan Bollman som föreläser, utbildar och coachar som Digital PT om hur du som företagare enklast och effektivast använder den enorma potential som finns i digitala och sociala kanaler. Här får man tips och råd om hur man långsiktigt lyckas med sin digitala marknadsföring och kommunikation.

Johan har arbetat med marknadsföring och kommunikation i 20 år och drivit egen konsultbyrå de senaste 12 åren med specialisering på digitala och sociala medier. Intresset för entreprenörsskap och företagarfrågor har även lett till ett mångårigt engagemang i Företagarna och det senaste året som styrelseordförande i Företagarna Örebro.

Företagarträffen ingår i den serie med träffar som Samverkarna i Östernärke arrangerat återkommande sedan 2018. Tidigare har landshövding Maria Larsson, näringslivsdirektör Göran Dahlén samt Almis Jan Rydén och tidigare tf näringslivsdirektören Åza Zastell medverkat.