Inställda turer med Vinöfärjan

Trafikverket meddelar att Vinöleden mellan Hampetorp och Vinön kommer vara stängd i båda riktningar på grund av underhållsarbete.

Färjan är inställd med början onsdag 29 maj 21:30 till och med torsdag 30 maj 05:00. Detta innebär i praktiken att de sista kvällsturerna kommer ställas in.

Fotnot: Sommarturlistan börjar gälla med start den 29 maj.