Hyresledigt i Breven

Just nu finns en stor och rymlig lokal ledig i Brevens Bruk. Det är den tidigare mekaniska verkstaden belägen vid bron mitt i samhället som går att hyra.

Lokalen har tidigare disponerats av Brevens Hjärta som bedriver sin verksamhet på övervåningen i fastigheten.

Passande verksamheter är exempelvis dans, gymnastik, yoga, möten och liknande aktiviteter, enligt fastighetsägaren Brevens Bruk AB.

För bygden är det av stort värde att befintliga verksamheter kan växa och att nya verksamheter kan etablera sig.