Elmöte med E.ON i Breven

E.ON kallar till informationsmöte i Brevensgården den 3 april klockan 14.30.

Bakgrunden är det något instabila elnät som lett till att de boende drabbats av återkommande elavbrott.

Under hösten bildades en grupp med representanter från företag och boende som sedan dess haft en dialog med E.ON vilka har tagit problemen på största allvar.

Arbetet har nu utmynnat i att elbolaget kallar till ett informationsmöte.