E.ON får bygga transformatorstationer i Breven

Örebro kommun har beviljat E.ON bygglov för byggande av tre nya transformatorstationer i trakterna runt Breven.

Efter att byggnadsnämnden tagit in synpunkter på byggnationerna från allmänheten har starttillstånd beviljats den 19 mars för byggande av samtliga tre transformatorer.

Detta innebär att E.ON nu har två år på sig att påbörja byggnationerna och fem år på sig att avsluta dem.

En av de planerade stationerna ska byggas strax söder om Solberga, öster om sjön Sotgern och de andra två söder om Sottern.