Cykelväg mellan Asker och Örebro undersöks

En arbetsgrupp har bildats efter en diskussion i gruppen Framtid Östernärke på Facebook, som startade i oktober förra året. Syftet med srbetsgruppen är att på nytt göra det möjligt att cykla från Asker över Kvismare kanal och vidare till Örebro via Norrbyås.

”Arbetsgruppen för cykelled Asker-Norrbyås-Örebro” har sedermera gjort en skrivelse till Landsbygdsnämnden för att undersöka möjligheterna att göra i ordning en gammal cykelled från Asker via Norrbyås och vidare till Örebro.

Framförallt handlar det om att göra det möjligt att ta sig med cykel från Asker över Kvismare kanal och vidare utmed kanalbanken till Norrbyås. Delar av sträckan är igenväxt, men gruset från den gamla vägen är synligt här och var.

Landsbygdsnämnden behandlade frågan under gårdagens sammanträde och beslutade då att Landsbygdsenheten ska undersöka vem som tidigare ansvarat för den aktuella cykelleden samt framföra önskemålen om att kunna nyttja denna väg på nytt.

Vidare skall Landsbygdsenheten försöka sammanföra arbetsgruppen med ansvarig aktör för fortsatt dialog.