Avdelning: Politik och beslut


Hampetorps skola

Medborgardialog i Hampetorp

Örebro kommuns Landsbygdsnämnd bjuder in till medborgardialog i Hampetorp den 22 augusti klockan 18.00 i skolans matsal. Under åren som landsbygdsnämnden existerat har man återkommande bjudit in till medborgardisloger runt om på landsbygden i kommunen och nu är det Hampetorps tur. På medborgardialogen får de boende information om kommunens landsbygdsarbete och planer för Hampetorp i… Read more »

Beslut om Askenäshemmet

Programnämnd social välfärd beslutade under torsdagens sammanträde att ett helt nytt och modernt vård- och omsorgsboende med 36 platser ska byggas i Odensbacken där det gamla nu står. Örebrobostäder har flera gånger genom åren utrett framtiden för Askenäshemmet. De nuvarande lokalerna behöver förnyas eftersom utrymmena i boenderummen bland annat är för små. Det gamla hemmet… Read more »

Kommunledningen sammanträdde i Östernärke

Kommunalråd och politiska sekretare från de styrande partierna samt kommundirektör och ansvariga tjänstepersoner på de centrala områdena gästade Odenskolan under måndagen.  Dagens möte var ett av de ordinarie rådsberedningar som nu flyttas ut i kommunen minst en gång i månaden. Totalt var det cirka 20 personer som idag samlades i Odensbacken. Östernärkebladet.se fick tag på… Read more »

Örebro kommuns landsbygdsnämnd beviljar pengar för att förnya Odensbacken

Odensbackens Vägförening arbetar med en stor ansökan om pengar från LEADER Mellansjölandet och nu har Örebro kommuns Landsbygdsnämnd fattat beslut om så kallad offentlig medfinansiering om projektet blir beviljat. Förarbetet till projektet är ett mindre projekt som tidigare genomförts för att undersöka intresse och behov av åtgärder i Odensbacken. Bland annat har de boende i… Read more »

Landsbygdsnämnden höll sammanträde och medborgardialog i Kilsmo

Under torsdagen besökte Örebro kommuns Landsbygdsnämnd Kilsmo för att hålla ett ordinarie sammanträde i Missionshuset följt av en medborgardialog i Kilsmo skola. Charlotta Ericsson enhetschef för Östernärke hemvård informerade nämnden om hemvårdens arbete på landsbygden. Under sammanträdet fick Missionskyrkan och Idrottsklubben i Kilsmo tillfälle att informera Landsbygdsnämnden om sina respektive verksamheter. Nämnden fattade under sammanträdet… Read more »

Fem föreningar i Östernärke föreslås få dela på 617.000 kronor i skötselbidrag

Under sitt senaste sammanträde behandlade Örebro kommuns Fritidsnämnd skötselbidrag till föreningar i Östernärke med sammanlagt cirka 617.000 kronor för 2019. Följande föreningar i Östernärke hade inkommit med ansökningar om skötselbidrag för sina anläggningar:– Hampetorp Odensbackens IF– Kilsmo Idrottsklubb– Sandvads Sportstugförening– Segersjö Fältrittklubb– SMÅ IF Totalt fördelar kommunens Fritidsnämnd 2,85 miljoner kronor i skötselbidrag till föreningar… Read more »

Cykelväg mellan Asker och Örebro undersöks

En arbetsgrupp har bildats efter en diskussion i gruppen Framtid Östernärke på Facebook, som startade i oktober förra året. Syftet med srbetsgruppen är att på nytt göra det möjligt att cykla från Asker över Kvismare kanal och vidare till Örebro via Norrbyås. ”Arbetsgruppen för cykelled Asker-Norrbyås-Örebro” har sedermera gjort en skrivelse till Landsbygdsnämnden för att… Read more »

Landsbygdsnämnden vill inventera tomma hus på landsbygden

Ett av ärendena på dagordningen när kommunfullmäktige i Örebro sammanträdde senast var ÖBO:s bostadsbyggandet på landsbygden. ÖBO:s styrelseordförande Camilla Andersson (S) var inbjuden till kommunfullmäktige för att svara på frågan om ÖBO gör tillräckligt för att bygga nya hyresrätter på landsbygden. Frågan diskuterades livligt och många politiker från både de styrande partierna och från oppositionen… Read more »

Kommunledningen flyttar ut till Odensbacken

Örebrokuriren.se rapporterar att vissa av kommunledningens gemensamma möten skall flytta ut från Rådhuset och istället äga rum på olika platser runt om i kommunen under våren. På måndag den 28 januari är det premiär för det nya arbetssättet i Oxhagen och sedan är planen att förlägga möten under våren i Odensbacken, Ladugårdsängen/Södra Ladugårdsängen samt Brickebacken. Kommunalrådet Per-Åke… Read more »

En miljon till upprustning av samlingslokaler på landsbygden

500.000 kronor ytterligare satsas till Landsbygdsnämnden för detta ändamål i budgeten för 2019. Totalt finns en miljon kronor att fördela till föreningar som behöver rusta upp sina samlingslokaler på landsbygden. Detta innebär att kommunledningen nu avsätter dubbelt så mycket pengar på upprustning av samlingslokaler på landsbygden jämfört med tidigare år. Per-Åke Sörman (C), Landsbygdsnämndens ordförande,… Read more »

Regionpolitiker från Östernärke

Ännu en av alla förtroendevalda i bygden är Magnus Lagergren (KD), boende i Odensbacken som sedan oktober 2018 är reserv i Regionfullmäktige. Förra mandatperioden satt Lagergren i Örebro kommuns Landsbygdsnämnd och tidigare har han varit ordförande i den lokala områdesnämnden i Östernärke. Områdesnämnden i Östernärke slogs senare ihop med de andra lokala nämnderna i kommunen… Read more »

Per-Åke Sörman (C) - Foto: Bengt Bronner

Nye ordföranden i Landsbygdsnämnden besökte Östernärke

Den 9-10 januari besökte den nytillträdde ordföranden för Landsbygdsnämnden, Per-Åke Sörman (C), Odensbacken för att orientera sig inför sitt kommande uppdrag. Per-Åke Sörman som företräder Centerpartiet, är förutom ny ordförande i Landsbygdsnämnden även sedan tidigare ledamot i kommunstyrelsen och han sitter dessutom med i kommunfullmäktige. Under besöket i Östernärke fick Sörman bland annat en rundtur… Read more »

Kommunledningsmöte i Katrinelund

Kommunledningen i Örebro har haft ett tvådagars planeringsmöte i Katrinelund under onsdag-torsdag denna vecka. I dagarna två – från onsdag lunch till torsdag lunch – har kommunledningen i Örebro varit samlad på Katrinelund Gästgiveri & Sjökrog för planering av mandatperioden. – Internatet på Katrinelund pågick till torsdag lunch med rådhuskansliet och det har varit väldigt… Read more »

Östernärking nytt toppnamn i Funktionsstödsnämnden

Till ny 1:e vice ordförande för Funktionsstödsnämnden under mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31 har utsetts Frederick Axewill, (S) boende i Stora Mellösa. Frederick Axewill har tidigare bland annat varit 1:e vice ordförande i Östernärke områdesnämnd och ledamot i programnämnd Barn- och utbildning samt ledamot i kommunfullmäktige.  Mellan 2015-2018 har Axewill varit ledamot i Vård- och omsorgsnämnd… Read more »

Östernärking ny ordförande i Tekniska nämnden

Anders Olsson (C) boende i Malgräva i Östernärke, är från årsskiftet ny ordförande i Örebro kommuns tekniska nämnd. Det första Anders Olsson berättar att han  tänker göra som ny ordförande, blir att sätta sig in i verksamheten samt att säkerställa att medborgarna får det de ska för sina servicetaxor. Anders som också är ordförande i… Read more »

Nygammal styrelse i Hjälmarens Vattenförbund

Styrelsen för Hjälmarens Vattenförbund är utsedd. En förändring i vattenförbundets styrelse från den 1 januari 2019 är att Sune Gustavsson är ny styrelseledamot som representant för Arboga kommun, (han ersätter Carl-Erik Almskoug). Ordinarie ledamöterBjörn Larsson, ordförande – Personlig suppleant: Ulf Ståhl – representerar Eskilstuna kommun Ida Eklund, vice ordförande – Personlig suppleant: Johan Åqvist –… Read more »