Bron i Bärsta öppen igen

Sedan början av april har bron på väg 669 mellan Bärsta och Norrbyås Kyrka varit stängd för trafik.

Den gamla stenbron hade delvis fallit samman och den 2 april stängdes vägen helt för trafik, något som skapat en del problem för trafikanter under tiden som bron reparerats.

Trafiken har under tiden letts om via Hidingsta, Stortorp och Ormesta men nu är den ordinarie vägen alltså öppen igen.