Beslut om Askenäshemmet

Programnämnd social välfärd beslutade under torsdagens sammanträde att ett helt nytt och modernt vård- och omsorgsboende med 36 platser ska byggas i Odensbacken där det gamla nu står.

Örebrobostäder har flera gånger genom åren utrett framtiden för Askenäshemmet. De nuvarande lokalerna behöver förnyas eftersom utrymmena i boenderummen bland annat är för små.

Det gamla hemmet är omodernt och nya krav på bland annat tillgänglighet har tillkommit på senare år. Till slut har man bestämt att det är bättre att bygga nytt än att försöka renovera enbart de gamla lokalerna.

-Utöver ett nytt vård- och omsorgsboende tillskapas även 12 nya gruppboendelägenheter, vilket behövs i Örebro. Vi skapar ett nytt tillagningskök i och med att det gamla inte är tillräckligt bra, och dessutom får hemvården helt nya lokaler. Det handlar om en stor satsning på välfärden i Odensbacken och jag ser fram emot att se huset färdigt 2023, säger Annika Tholster (C), ledamot i programnämnd social välfärd.

Våren 2020 planeras byggstart ske och allt väntas vara färdigt våren 2023. Arbetena planeras ske etappvis för att man ska slippa evakuera hemmet, vilket innebär att de boende ska kunna bo kvar under byggtiden, berättar Annika Tholster.