Belysningsarbete på Länsväg 207

På grund av belysningsarbete på Länsväg 207 norr om Odensbacken är det ena körfältet tillfälligt avstängt förbi arbetsplatsen.

Arbetena skall pågå utmed sträckan Hummelsta-Vallby och i anslutning till arbetsområdet ligger 20 nya lyktstolpar och fundament, vilket tyder på att det kommer sättas upp ny belysning på den aktuella sträckan.

Arbetena beräknas vara slutförda den 17 maj klockan 13.00

Fundamnet samt gamla och nya lyktstolpar intill arbetsplatsen. Foto: Bengt Bronner