800.000 till ICA-butiken i Stora Mellösa

ICA Nära i Stora Mellösa har beviljats ett stöd på 800.000 kronor av Region Örebro län för att utveckla och förbättra sin verksamhet. Pengarna kommer användas till att satsa på solpaneler för el, nya kylar och frysar. Genom denna investering kommer butiken kunna spara in på sina elkostnader.

Stöd till kommersiell service kan lämnas till försäljningsställen för dagligvaror eller drivmedel på gles- och landsbygden. De företag som uppfyller kraven för bidraget kan få upp till 50 procent av sina investeringskostnader, med ett maxbelopp på 800.000 kronor, skriver Region Örebro län i ett pressutskick.

Stefan Lagerberg, ägare till Ica Nära i Stora Mellösa, är en av företagarna som beviljats stöd för sina investeringar. – Jag blev tipsad om att det finns stöd att söka när man ska utveckla och förbättra sin verksamhet. Vi kommer att satsa på solpaneler för el, nya kylar och frysar. Genom den här investeringen kan vi göra åtgärder som innebär att vi kan spara el. Det är positivt för miljön men framförallt för dem som bor här i Stora Mellösa. Investeringen säkrar att de boende får ha sin butik kvar, säger Stefan Lagerberg.

Det aktuella investeringsstödet finns för att uppnå god servicenivå i hela landet för bland annat dagligvarubutiker och bensinstationer som finns på gles- och landsbygden. I Örebro län söker man investeringsbidraget via Region Örebro läns enhet för näringslivsutveckling. Exempel på godkända investeringar är maskiner och inventarier, ny- till- eller ombyggnation eller reparation av lokaler.

– Exempel på godkända investeringar är maskiner och inventarier, ny- till- eller ombyggnation eller reparation av lokaler. Icabutiken i Stora Mellösa har beviljats ett stöd på 800.000 kronor. Det innebär att den totala investeringen är 1. 600.000 kronor, då kravet för att få stödet innebär att man får ett bidrag utifrån hur mycket medel man själv investerar, säger Malena Pirsech, utvecklingsledare för näringslivsutveckling vid Region Örebro län.

Fotnot: För att ansöka om företagsstöd behöver den sökande fylla i en ansökningsblankett som finns på regionorebrolan.se/foretagsstod. I ansökan behöver man bland annat fylla i allmänna uppgifter, beskriva sin verksamhet och sina investeringsplaner. Ansökan skickar man till Region Örebro län.