Utgivningsplan 2019

Utgivningsplanen för 2019 är nu fastställd och Östernärkebladet kommer i fortsättningen ingå som en egen sektion längst bak i systertidningen Vingåkersbladet.

Vingåkersbladet/Östernärkebladet är en gratistidning som delas ut på onsdagar till hushåll och företag i Östernärke och Vingåker.

Totala upplagan i Östernärke är 3.214 exemplar(siffror från december 2017)

Utdelningsområde är hela postnummerområdet som börjar på 715.


Utdelningen fördelas enligt nedan

Hushåll i område 715: 2.928 ex.
Företag i område 715: 286 ex.

 

Inlämningstider – Nytt från och med nummer 9 – 2018:

Inlämning av material kan ske fram till högst 12 dagar före utdelningsdag.

(Lämning av material till tryckeri sker på torsdagar före utgivning, då är det försent att boka annons. Tryckning sker sedan i regel fredagen före utdelning.)

Nr 1: Onsdag 27 mars, bokningsstopp måndag 11 mars. (mtrl 15/3)

Nr 2: Onsdag 24 april, bokningsstopp måndag 8 april. (mtrl 12/4)

Nr 3: Onsdag 22 maj, bokningsstopp måndag 6 maj. (mtrl 10/5)

Nr 4: Onsdag 19 juni, bokningsstopp måndag 3 juni. (mtrl 7/6)

Nr 5: Onsdag 25 september, bokningsstopp måndag 9 september. (mtrl 13/9)

Nr 6: Onsdag 23 oktober, bokningsstopp måndag 7 oktober. (mtrl 11/10)

Nr 7: Onsdag 20 november, bokningsstopp måndag 4 november. (mtrl 8/11)

Nr 8: Onsdag 18 december, bokningsstopp måndag 2 december. (mtrl 6/12)

Med reservation för eventuella fel och ändringar.