Utgivningsplan 2019

Utgivningsplanen för 2019 är inte fastställd ännu. Däremot är det bestämt att Östernärkebladet i fortsättningen kommer ingå som en egen sektion längst bak i systertidningen Vingåkersbladet,

Vingåkersbladet/Östernärkebladet är en gratistidning som delas ut på onsdagar till hushåll och företag i Östernärke och Vingåker.

Totala upplagan i Östernärke är (december 2017) 3.214 exemplar.

Utdelningsområde är hela postnummerområdet som börjar på 715.


Utdelningen fördelas enligt nedan
(december 2017):

Hushåll i område 715: 2.928 ex.
Företag i område 715: 286 ex.

Nr 1 2018 utkommer 21 februari.
Nr 2 2018 utkommer 28 mars.
Nr 3 2018 utkommer 25 april.
Nr 4 2018 utkommer 30 maj.
Nr 5 2018 utkommer 20 juni.
Nr 6 2018 utkommer 29 augusti.
Nr 7 2018 utkommer 26 september.
Nr 8 2018 utkommer 24 oktober.
Nr 9 2018 utkommer 21 november.
Nr 10 2018 utkommer 19 december. Östernärke ingår då i Vingåkersbladet.

Stopptid är normalt 10 dagar före utdelningsdagen, men detta kan diskuteras om det finns plats kvar i tidningen senare än så. Tryckfärdiga pdf-filer innebär också att bokning kan ske senare än normalt. Kontakta oss så får du svar på dina frågor!

Nytt från och med nummer 9 – 2018:
Lämning av material till tryckeri sker på torsdagar före utgivning, då är det försent att boka annons. Tryckning sker sedan i regel fredagen före utdelning.