Utgivningsplan

Östernärkebladet är en gratistidning som delas ut på onsdagar till hushåll och företag i Östernärke och Sköllersta.

Totala upplagan är (december 2016) 3.890 exemplar.

Utdelningsområde är hela 715-området samt Sköllersta, postnummer 69774, 69780 och 69794.


Utdelningen fördelas enligt nedan
(december 2016):

Hushåll i område 715: 2.918 ex.
Företag i område 715: 297 ex.

Hushåll i område 69774 + 69794: 632 ex.
Företag i område 69774, 69780 samt 69794: 43 ex.

Nr 1 2017 utkommer 8 februari.
Nr 2 2017 utkommer 22 mars.
Nr 3 2017 utkommer 19 april.
Nr 4 2017 utkommer 24 maj. (Ihop med Vingåkersbladet.)
Nr 5 2017 utkommer 21 juni.
Nr 6 2017 utkommer 23 augusti.
Nr 7 2017 utkommer 20 september.
Nr 8 2017 utkommer 18 oktober.
Nr 9 2017 utkommer 22 november(Ihop med Vingåkersbladet.)
Nr 10 2017 utkommer 20 december.

Stopptid är normalt 12 dagar före utdelningsdagen, men detta kan diskuteras om det finns plats kvar senare än så.
Tryckfärdiga pdf-filer innebär också att bokning kan ske senare än normalt.

Tryckning sker i regel måndag eller tisdag före utdelning, då är det försent att boka annons under alla omständigheter.