Utgivningsplan för Vingåkersbladet med Östernärkebladet 2019

Tidningen Vingåkersbladet där numera Östernärkebladet ingår som en egen fristående sektion längst bak i tidningen utkommer under 2019 preliminärt enligt nedan.

Tidningen delas förutom i Vingåker ut till företag och hushåll i Östernärke med ett postnummer som börjar på 715.

Nr 1: Onsdag 27 mars, bokningsstopp onsdag 13 mars.

Nr 2: Onsdag 24 april, bokningsstopp onsdag 10 april.

Nr 3: Onsdag 22 maj, bokningsstopp onsdag 8 maj.

Nr 4: Onsdag 19 juni, bokningsstopp onsdag 5 juni.

Nr 5: Onsdag 25 september, bokningsstopp onsdag 11 september.

Nr 6: Onsdag 23 oktober, bokningsstopp onsdag 9 oktober.

Nr 7: Onsdag 20 november, bokningsstopp onsdag 7 november.

Nr 8: Onsdag 18 december, bokningsstopp onsdag 5 december.

Med reservation för eventuella fel och ändringar.