Utgivningsplan 2018

Utgivningsplanen för 2018 är nu spikad och det första numret av Östernärkebladet landar i postlådorna den 21 februari.

Nummer 5 blir en sommar- och turistspecial, men det kommer även handla om valet så vi avsätter en eller två sidor för valannonser i detta nummer. Boka redan nu!

Nummer 6 blir en valspecial med tanke på valet den 9 september och vi avsätter en eller två sidor för valannonser i detta nummer. Boka redan nu!

På bokningar som görs senast 9 februari 2018 lämnar vi 10% boka-tidigt-rabatt.

Utgivningsplanen som pdf-fil finns att ladda ner här:
http://media.osternarkebladet.se/2017/12/utgivningsplan2018.pdf