Utbyggnad av fibernätet i Östernärke

Landsbygdsenheten i Örebro kommun söker just nu engagerade invånare i Östernärke som vill arbeta lokalt med utbyggnad av fiber på landsbygden.

Intresserade som vill arbeta i en grupp med syftet att verka för utbyggnad i sitt område möjlighet att anmäla sig för att bli ”fiberambassadör. Dessa fiberambassadörer kommer sedan att få en inbjudan till ett upptaktsmöte för projektet.

I dagsläget är behovet kanske inte överhängande men i takt med att Telia släcker ner sitt kopparnät kommer behovet av trådlöst Internet att öka och då befarar man att kapaciteten kan bli lidande på landsbygden.

En pdf-fil med mer information om arbetet och vilka områden som är aktuella finns att ladda ner här.

Läs också:

– Kommunen satsar på bredband i Östernärke

– Telia stänger kopparnät i Östernärke