Telia stänger kopparnät i Östernärke

Telia planerar att stänga ner delar av kopparnätet i Östernärke den 3 april 2018.

Nedsläckningen innebär att de som berörs av detta kommer behöva se över sina möjligheter gällande telefoni och Internet-anslutning på andra sätt än idag. De som redan har Internet-anslutning via mobilen eller via fiber berörs inte av denna förändring.

Samverkarna har i veckan haft ett möte med tjänstemän på Örebro kommun och pratat lite om hur man kan bygga ut det kommunala stadsnätet och hur Samverkarna kan hjälpa till i detta arbete då nedstängningen påverkar både privatpersoner och företag i bygden.

De områden som enligt Telia kommer stängas ner först i Östernärke är Kilsmo, Resta och Vinön, dessa nät planeras alltså att stängas den 3 april 2018.

Hur det ser ut för övriga delar av Östernärke är inte känt, men inga fler områden är för tillfället omnämnda före halvårsskiftet 2018.