Ämne: Landsbygdsutveckling


Regionen har beslutat om handlingsplan för bredbandsutveckling

Behovet av en stabil Internetuppkoppling med hög kapacitet ökar hos hushåll och företag. För att möta detta behov har Region Örebro län nu tagit fram en handlingsplan. Region Örebro Län vill underlätta för företagen i länet att nå en ökad konkurrenskraft med snabba Internetuppkopplingar. Inställningen är att företag ska kunna bedriva sin digitala verksamhet även… Read more »

En miljon till upprustning av samlingslokaler på landsbygden

500.000 kronor ytterligare satsas till Landsbygdsnämnden för detta ändamål i budgeten för 2019. Totalt finns en miljon kronor att fördela till föreningar som behöver rusta upp sina samlingslokaler på landsbygden. Detta innebär att kommunledningen nu avsätter dubbelt så mycket pengar på upprustning av samlingslokaler på landsbygden jämfört med tidigare år. Per-Åke Sörman (C), Landsbygdsnämndens ordförande,… Read more »

Per-Åke Sörman (C) - Foto: Bengt Bronner

Nye ordföranden i Landsbygdsnämnden besökte Östernärke

Den 9-10 januari besökte den nytillträdde ordföranden för Landsbygdsnämnden, Per-Åke Sörman (C), Odensbacken för att orientera sig inför sitt kommande uppdrag. Per-Åke Sörman som företräder Centerpartiet, är förutom ny ordförande i Landsbygdsnämnden även sedan tidigare ledamot i kommunstyrelsen och han sitter dessutom med i kommunfullmäktige. Under besöket i Östernärke fick Sörman bland annat en rundtur… Read more »

Skyltstativet kollapsade i stormen

Örebro kommuns skyltstativ på gärdet vid Valsta Syd intill Riksväg 52 ligger platt för marken och för tankarna närmast till ett spretigt plockepinn, troligen till följd av den blåsiga inledningen på året. Skyltststivet kom på plats för några år sedan efter att också det tidigare stativet rasade ihop i en hög. Samtidigt passade man då… Read more »

Ny Landsbygdsnämnd i Örebro Kommun

Ny ordförande för Örebro Kommuns Landbygdsnämnd är från och med 1 januari 2019 Per-Åke Sörman (C) som efterträder Hannah Ljung. Per-Åke Sörman som bor i Ervalla, strax norr om Örebro, sitter även som ledamot i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Som vice ordförande sitter Anna Hedström (S) kvar och som 2: vice ordförande sitter Carina Börjesson… Read more »

Dialog om ungas fritid i Östernärke

Ungdomar i högstadieåldern som bor i Östernärke bjuds in att träffa politiker från Landsbygdsnämnden på Odengården den 20 november kl 18.00-20.00. Temat för dialogen är fritiden och mötet kommer främst att handla om vad ungdomar gör på sin fritid, var de träffas och hur de tar sig till och från olika aktiviteter. För unga i… Read more »

Pengar till förstudie om kaj i Hampetorp

Samverkarna har beviljats pengar som sökts för att genomföra en förstudie om möjligheterna att bygga en kaj i Hampetorp. Det finns önskemål och behov av en helt ny kaj i Hampetorp för att sjöräddningen ska kunna lägga till med patienter. Vidare saknas en kaj för att angöra med turbåtar, likaså saknas en plats för pendlade… Read more »

Utbyggnad av fibernätet i Östernärke

Landsbygdsenheten i Örebro kommun söker just nu engagerade invånare i Östernärke som vill arbeta lokalt med utbyggnad av fiber på landsbygden. Intresserade som vill arbeta i en grupp med syftet att verka för utbyggnad i sitt område möjlighet att anmäla sig för att bli ”fiberambassadör. Dessa fiberambassadörer kommer sedan att få en inbjudan till ett… Read more »

Kommunen satsar på bredband i Östernärke

Örebro kommuns Landsbygdsnämnd har den 9 februari fattat beslut om att stötta utbyggnaden av fiber på landsbygden i Örebro, däribland delar av Östernärke. Tidigare har kommunstyrelsen fastställt ett övergripande mål om att 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband senast 2020. Vid sitt möte 9 februari fastställer Landsbygdsnämnden sin verksamhetsplan och… Read more »

Telia stänger kopparnät i Östernärke

Telia planerar att stänga ner delar av kopparnätet i Östernärke den 3 april 2018. Nedsläckningen innebär att de som berörs av detta kommer behöva se över sina möjligheter gällande telefoni och Internet-anslutning på andra sätt än idag. De som redan har Internet-anslutning via mobilen eller via fiber berörs inte av denna förändring. Samverkarna har i… Read more »

Ny översiktsplan presenterad

Den 1:a februari presenterade Örebro kommun ett utkast till den nya översiktsplanen som nu ligger ute på remiss till den 30 april. Några områden i Östernärke finns med i förslaget som allmänheten också kan tycka till om. Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger… Read more »

Byggnadsbidrag till Breven

Länsstyrelsen i Örebro har fått 9 miljoner av Riksantikvarieämbetet för satsningar på länets kulturmiljöer. En stor del av bidraget går till byggnadsvård, däribland till det unika byggnadsminnet Brevens Bruk i Östernärke. Länsantikvarie Jonas Jansson uppger för Östernärkebladet att man under året kommer satsa på att rusta två gamla smedjebyggnader vid det nedre bruket, samt på… Read more »

Nytt bussbolag ska ta över i Östernärke

Odensbacken är ett av de första områdena där driften kommer att tas över när Region Örebro Län tillsammans med Västmanlands Län bildar ett gemensamt bussbolag. Regionstyrelsen beslutade i dag att tillsammans med Region Västmanland arbeta vidare med inriktningen att bilda ett gemensamt bolag som driver busstrafik i de båda länen. Styrelsen för Region Västmanland kommer… Read more »

Heminredningsbutik i Odensbacken

I februari eller mars planeras en heminredningsbutik öppna i Odensbacken. Enligt uppgift är det lokalen under Adolfsson kläder som är aktuell och butiken kommer rikta in sig på heminredning. Vi hoppas kunna återkomma med mer uppgifter senare, kanske i nr 1 eller nr 2 av Östernärkebladet som utkommer i februari respektive mars.