Skyltstativet på industriområdet kollapsade i stormen

Örebro kommuns skyltstativ på gärdet vid Valsta Syd intill Riksväg 52 ligger platt för marken och för tankarna närmast till ett spretigt plockepinn, troligen till följd av den blåsiga inledningen på året.

Skyltststivet kom på plats för några år sedan efter att också det tidigare stativet rasade ihop i en hög. Samtidigt passade man då på att ställa skylten närmare vägen och göra den stabilare, synligare och tydligare.

Så sent som i höstas var kommunen på plats och bytte ut ett telefonnummer efter påpekande från allmänheten om att detta inte längre var aktuellt. Nu finns ingen information alls längre kvar om att industrimarken vid Valsta Syd är till salu.

Till salu-skylten ligger raserad på industriområdet Valsta Syd i Odensbacken.
Foto: Bengt Bronner

Frågan är om en ny skylt kommer på plats? Intresset att köpa mark och etablera sig på industriområdet vid Valsta Syd har uteblivet med undantag för Axbergs bilverkstad som byggde nytt och slog sig ner på platsen för många år sedan.