Robert från Östernärke doktor i idrottsvetenskap

”Från träningsoverall till trenchcoat”, är rubriken på den nästa 400 sidor tjocka avhandlingen som gjorde Robert till filosofie doktor i idrottsvetenskap vid institutionen för Hälsovetenskaper vid Örebro Universitet.

–Jag har med utgångspunkt från de senaste årens förändrade förutsättningar för elitidrott, studerat hur elitfotbollstränarnas position har konstituerats genom att titta på relationen mellan de förändrade villkoren, hur klubbarna agerat och tränarens position, säger Robert Svensson.

Förutsättningarna för elitidrotten har förändrats i grunden de senaste 50 åren, något som också radikalt ändrat tränarnas roll. Fotbollstränarna i elitlagen är i dag något av fotbollsvärldens superstjärnor – tidigare var de relativt okända.

–Min avhandling visar också hur tränarrollen blivit alltmer komplex och att detta tvingar klubbarna att än mer reflektera över tränarens – eller kanske tränarstabens roll i framtiden, avslutar Robert.