Östernärking ny ordförande i Tekniska nämnden

Anders Olsson (C) boende i Malgräva i Östernärke, är från årsskiftet ny ordförande i Örebro kommuns tekniska nämnd.

Det första Anders Olsson berättar att han  tänker göra som ny ordförande, blir att sätta sig in i verksamheten samt att säkerställa att medborgarna får det de ska för sina servicetaxor.

Anders som också är ordförande i Centerpartiet i Örebro Kommun, hade tidigare uppdraget som vice ordförande i socialnämnd Väster.