Östernärking nytt toppnamn i Funktionsstödsnämnden

Till ny 1:e vice ordförande för Funktionsstödsnämnden under mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31 har utsetts Frederick Axewill, (S) boende i Stora Mellösa.

Frederick Axewill har tidigare bland annat varit 1:e vice ordförande i Östernärke områdesnämnd och ledamot i programnämnd Barn- och utbildning samt ledamot i kommunfullmäktige. 

Mellan 2015-2018 har Axewill varit ledamot i Vård- och omsorgsnämnd öster samt ledamot i kommunfullmäktige.

Axewill kommer nu att som första uppgift i sitt nya uppdrag, sätta sig in i den för honom nya verksamheten.

Funktionsstödsnämnden ansvarar för stöd och service till vissa personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Ansvaret regleras enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).