Östernärking ny i Fritidsnämnden

Lennart Carlsson (M) boendes i Odensbacken är från första januari ny ledamot i Örebro kommuns fritidsnämnd för mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31

Lennart Carlsson har tidigare suttit i den lokala områdesnämnden i Östernärke och senast under förra mandatperioden satt han både i Kulturnämnden och i Regionfullmäktige.

Förutom i Örebro kommuns Fritidsnämnd sitter Lennart Carlsson också med som ledamot i fullmäktige för Region Örebro Län även denna mandatperiod.