Östernärkebladet + Vingåkersbladet = Sant!

Från och med nästa nummer flyttar Östernärkebladet på prov in i en egen sektion som kommer finnas med i Vingåkersbladet.

Denna nya lösning innebär att annonsörerna i de båda tidningarna når ännu fler läsare samtidigt som läsarna får mer innehåll i tidningen, som tros kunna innehålla 16 sidor i varje nummer.

Utgivningen i Sköllersta och Pålsboda kommer från årsskiftet dras in men utvidgas alltså istället till att omfatta Vingåker med omnejd. På detta sätt sparas pengar samtidigt som det blir möjligt att flexa mellan antalet sidor som av trycktekniska skäl alltid är 4, 8,12 eller 16 sidor.

Med denna lösning blir det lättare att anpassa innehållet efter annonsmängden och man får då en bättre ekonomi i båda tidningarna. Som ett första test kommer denna lösning att provas redan i nästa nummer som utkommer den 19 december. Om det fungerar som tänkt kommer lösningen tillämpas under 2019.