Östernärkebladet nr 4 delas ut i Vingåker

Tidigare försök att tillsammans med Vingåkersbladet ge ut gemensamma utgåvor föll så väl ut att det nu är dags igen.

Nummer 4 av Östernärkebladet, som utkommer den 24 maj, kommer därför samproduceras med Vingåkersbladet och delas då också ut samtidigt i Vingåker.