Östernärke bland de varmaste platserna i Sverige förra året

Östernärke hade under 2018 den högsta avvikelsen i årsmedeltemperatur i landet med cirka +2,4 grader.

Siffrorna som presenteras av SMHI visar att Östernärke tillsammans med andra delar av Svealand samt Götaland hade den högsta medeltemperaturförändringen i landet under förra året, medan landet i övrigt låg lite lägre.

Åren 2014 och 2015 låg medeltemperaturen däremot runt +2 grader högre än vanligt, i stort sett i hela landet, medan norra delen av landet hade något lägre avvikelse under 2018.

2010 däremot låg praktiskt taget hela landet på normalnivå temperaturmässigt, eller i vissa fall också något under medel.

Kartor från 2000 till 2018, jämte utförligare information finns på SMHI:s websida.