Odensbacken - Foto: Bengt Bronner.

Örebro kommun planerar för bostäder i Odensbacken

Patrik Kindström som är avdelningschef på planeringsavdelningen på Örebro kommuns stadsbyggnadskontor berättar att Odensbacken är ett av två områden som man skall titta närmare på.

– Vi har tagit ett initiativ till att hitta utvecklingsområden för bostadsbyggnation i mindre tätorter och där blev det två uppdrag, ett i Glanshammar och ett i Odensbacken, berättar Kindström.

Med utgångspunkt från den nya översiktsplan som beslutades våren 2018 skall man nu påbörja ett uppdrag för att detaljplanelägga bostadsbyggande på kommunal mark, som sedan ska kunna markanvisas till intresserad aktör.

Huvudfokus ligger på det område som är beläget väster om länsväg 207 strax norr om bron över Kvismare kanal. Detta område har bland andra Samverkarna i Östernärke tidigare pekat ut som lämpligt för seniorboende.

Odensbacken - Foto: Bengt Bronner.
Arkivbild kommunal tomtmark i Odensbacken. Foto: Bengt Bronner

Även andra idéer och andra aktörer har tidigare varit aktuella gällande denna yta som kommunen äger. Bland annat har idéer kommit fram i samband med Odensbackens Vägförenings projekt för att förnya Odensbacken.

– Uppdraget är nytt, så än har det inte tilldelats någon handläggare, men jag tänker också att när vi startar upp det aktiva arbetet så tar vi en kontakt med Samverkarna, avslutar Kindström som tidigare kontaktats av föreningen om olika förslag på nybyggnation i samhället.