Om personuppgifter och cookies

Den 25 maj 2018 fick Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur bland annat företag får behandla personuppgifter. Det nya datalagringsdirektivet (GDPR – General Data Protection Regulation) ersätter då den tidigare Personuppgiftslagen (PuL).

Utgivningsbevis

Websidan Östernärkebladet.se och annonstidningen Östernärkebladet innehar utgivningsbevis nr 2004-041 respektive utgivningsbevis nr 27148. Detta innebär att dessa båda tidningar har ett grundlagsskydd enligt tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Detta innebär också att det nya dataskyddsdirektivet GDPR inte gäller dessa båda publikationer på samma sätt som för andra tjänster och företag.

Källskydd

Att vi innehar utgivningsbevis betyder samtidig att personuppgifter hanteras extra strikt för att leva upp till det lagenliga skydd som alla källor åtnjuter.

En ansvarig utgivare ska garantera att brott mot tryck- eller yttrandefrihetslagstiftningen inte begås, denna ansvarige utgivare är i båda fallen Bengt Bronner.

Om cookies

Cookies är en datafil med text som sparas i din webbläsare. Dessa cookies lagras inte permanent på din dator, utan finns bara i datorns minne under besöket på webbplatsen och en begränsad tid därefter. Information om de cookies som lagrats på din dator finns att ta del av i din webläsares inställningar under avdelningen sekretess.

Östernärkebladet eller Bronner Text & Bild som driver webbplatsen Östernärkebladet.se sparar ingen personlig information via cookies, och kan inte heller spåra information om besökare via lagrade cookies.

På webplatsen osternarkebladet.se sparas inga data om besökaren. Websidan är inte heller ansluten till Facebook och det finns ingen extern statistiktjänst.

OBS! Ovan ändrades per den 5 januari 2019 i så motto att Google Analytics idag har anslutits till webbplatsen för att kunna mäta och sammanställa besöksstatistik. Det går dock inte att härleda insamlad data till enskilda personer. (Detta avsnitt kan komma att uppdateras ytterligare inom den närmaste tiden.)

Det finns inga annonser som levereras av tredje part, detta bidrar till att minimera antalet cookies som lagras i din webläsare, det betyder också att ett minimum av upggifter sprids till tredje part.

Cookies sparas endast i din webläsare om du klickar på “ja-knappen” och innebär endast att din webläsare kommer ihåg att du har klickat “ja” vid ditt förra besök. Denna cookie sparas i en månad. Cookies kan härledas till enskild dator, men inte till enskild individ

Om register

Websidan Östernärkebladet.se och annonstidningen Östernärkebladet har inga register över läsare eller besökare, inte heller skickas några nyhetsbrev ut till läsare. Postnord har i uppdrag att dela ut annonstidningen till de hushåll och brevlådor som ingår i postnummerområdet 715.

Om försäljning och bokföring

Företaget Wilsons Tryckeri & Redovisning AB ansvarar för fakturering av annonser och sparar därför de uppgifter om kunderna som behövs för att leva upp till bokföringslagstiftningen.

Företaget Wilsons Tryckeri & Redovisning AB hanterar även uppgifter om kunder som kan förväntas vilja boka en annons i framtiden, dessa uppgifter raderas när det inte längre finns skäl att tro att dessa kommer köpa några fler annonsutrymmen.