Redaktion

Östernärkebladet är ett samarbete mellan fyra personer med delvis skilda arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Ansvarig utgivare och chefredaktör, tillika produktionsansvarig:
Bengt Bronner

Ekonomiansvarig och annonsförsäljning:
Loove Pettersson

Reportage och annonsförsäljning:
Gunnar Löv

Sudokuansvarig och annonsförsäljning:
Pernilla Reinholdsson

Redaktionens gemensamma mailadress är redaktionen@osternarkebladet.se