Stoppdatum för projektansökningar till LEADER Mellansjölandet

Det förra stoppdatumet var i måndags och nu är det den 11 mars som gäller som sista ansökningsdag för alla projekt utom så kallade ”småprojektstöd” vilka ska vara inlämnade senast den 18 mars.

För de som vill ha mer information om projektstöd inom LEADER finns uppgifter om projekt, ansökningar och annat på LEADER Mellansjölandets websida.

Aktuella projekt i Östernärke
Flera projekt i Östernärke har tidigare beviljats stöd, exempel på de senaste projekten:

  • Fritidsbank i Odensbacken
  • Förnya Odensbacken
  • Gemensam kraftsamling kringförnybar el på Vinön
  • Utveckling Hampetorps hamn
  • Gemensamma lösningar på vatten- o avloppsfrågan på Vinön
  • Segersjö Aktivitetscenter
  • Hel i Östernärke
  • Bordshockey Tegelhuset

Förteckning över alla projekt för programperioden 2014-2020 finns här:

http://www.mellansjolandet.se/projekt-2014-2020/

Förenklat regelverk
Regelverket har justerats för att underlätta ansökningar vilket innebär att det tidigare maxbeloppet gällande landsbygdsprogrammet har tagits bort.

Dessutom har reglerna för investeringar i projekt förenklats. Numera krävs endast att man måste ha 20 procent medfinansiering, av dessa skall minst 10 procent vara pengar och resten kan vara annat såsom material eller entreprenörers tid.

Projektstöd till företag
Även företag kan söka stöd hos LEADER Mellansjölandet.

LEADER Mellansjölandet
Mellansjölandet är det geografiska område i Örebro län där EUs program för landsbygdsutveckling enligt LEADER-metoden används, det är detta område som Östernärke numera tillhör.

Området består av kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Laxå och Örebro samt en mindre del av Karlskoga kommun.

LEADER Mellansjölandets projektstöd medfinansieras av Region Örebro län samt kommunerna i området.