Nygammal styrelse i Hjälmarens Vattenförbund

Styrelsen för Hjälmarens Vattenförbund är utsedd. En förändring i vattenförbundets styrelse från den 1 januari 2019 är att Sune Gustavsson är ny styrelseledamot som representant för Arboga kommun, (han ersätter Carl-Erik Almskoug).

Ordinarie ledamöter
Björn Larsson, ordförande – Personlig suppleant: Ulf Ståhl – representerar Eskilstuna kommun

Ida Eklund, vice ordförande – Personlig suppleant: Johan Åqvist – representerar Örebro kommun

Sune Gustavsson – representerar Arboga kommun

Bengt Dalme – Personlig representant: Carl von Celsing – representerar Sjösänkningsjordarna

Henrik Sandberg – Personlig representant: Krister Eriksson – representerar Kraftverksägarna

Suppleanter
Britt Ejdvinsson reprsentrar Katrineholms kommun

Leif Skeppstedt representear Vingåkers kommun

Hjälmarens vatten ägs av kommuner och privata markägare. 1991 gick det ursprungliga Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag i graven och genom en vattendom bildades istället Hjälmarens vattenförbund.

I förbundet ingår kommunerna Eskilstuna, Örebro, Arboga, Katrineholm och Vingåker samt lantbruksintressenterna Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsjordar och kraftbolagsintressenterna Strömfallet AB, Säterbro Kraft AB och Skogstorps Kraftverk AB.

Ägarandelarna är bestämda genom gällande vattendom, VA 15/83. Förbundet har sitt säte i Eskilstuna. Ordföranden utses i Eskilstuna kommun och vice ordföranden i Örebro kommun.

Fotnot: I en tidigare version av notisen var ett namn felaktigt.