Ny Landsbygdsnämnd i Örebro Kommun

Ny ordförande för Örebro Kommuns Landbygdsnämnd är från och med 1 januari 2019 Per-Åke Sörman (C) som efterträder Hannah Ljung.

Per-Åke Sörman som bor i Ervalla, strax norr om Örebro, sitter även som ledamot i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Som vice ordförande sitter Anna Hedström (S) kvar och som 2: vice ordförande sitter Carina Börjesson (M).

Samtliga ledamöter i Landsbygdnämnden för mandatperioden
2019-01-01 – 2022-12-31:

Per-Åke Sörman (C) – Ordförande
Anna Hedström (S) – 1:e vice ordförande
Carina Börjesson (M) – 2:e vice ordförande
Karl-Gustav Granberg (S) – Ledamot
Susann Wallin (S) – Ledamot
Björn Ramstedt (S) – Ledamot
Inger Carlsson (S) – Ledamot
Bo Åkerling (C) – Ledamot
Bengt Isacson (KD) – Ledamot
Marianne Björk (KD) – Ledamot
Plaçon Hermansson Christina (V) – Ledamot
Rickard Wrenne (M) – Ledamot
Maud Nimheim Ottosson (M) – Ledamot
Larz Lundberg (L) – Ledamot
Arne Björklund (SD) – Ledamot

Anita Touronen (S ) – Ersättare
Per-Erik Andersson (S ) – Ersättare
Janet Karlsson (S) – Ersättare
Anna Heder (C ) – Ersättare
Gösta Andersson (KD) – Ersättare
Mats Nilsson (V) – Ersättare
Tomas Runnquist (M) – Ersättare
Anna Torgny (L) – Ersättare
Johan Andersson (SD) – Ersättare

Landsbygdsnämnden planeras att ha 11 sammankomster
under 2019 enligt listan nedan.

17 januari
14 februari
14 mars
11 april
9 maj
13 juni
22 augusti
19 september
17 oktober
14 november
12 december