Midnattssolsrallyt: Sträckor planeras i Rynninge och Talby

Två specialsträckor i Midnattssolsrallyt 2019 planeras att köras i Östernärke den 12-13 juli, en i Odensbacken och en i Stora Mellösa.

En av de två lokala specialsträckorna kommer enligt planerna att köras i Talby strax söder om Odensbacken under fredagen.

Sträckan i Stora Mellösa kommer troligen förläggas i Rynninge inte långt ifrån Stig Blomqvists bostad, denna sträcka körs enligt planerna på lördagen.

Just nu ligger ansökan för arrangemanget hos Länsstyrelsen i Örebro för handläggning.